Perfect For All

The modern design of Minamaze (Lite) makes it the perfect choice for any website. Business, charity, blog, well everything!

Read More

100% Responsive

Minamaze (Lite) is 100% responsive. It looks great on all devices, from mobile to desktops and everything in between!

Read More

Powerful Framework

Get a taste of our awesome ThinkUpThemes Framework and make changes to your site easily, without touching any code at all!

Read More

สถิติรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะแบบแห้ง

สถิติการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะแบบแห้ง   ปัจจุบันอาคารทั่วไปที่ออกแบบฐานราก เสาเข็มเจาะแบบแห้ง  มักรับน้ำหนักบรรทุกไม่สูงกัน (ประมาณ 35-60 ตัน/ต้น) ในเขตกรงเทพฯและปริมณฑล นิยมใช้เสาเข็มเจาะระบบแห้งในการก่อสร้างโดยเฉพาะ การก่อสร้างในบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงอยู่ก่อน ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงผลกระทบของการสั่นสะเทือนเมื่อใช้เสาเข็มตอก  ความจําเป็นนี้ทําให้ปริมาณความต้องการใช้งานเสาเข็มเจาะระบบนี้เพิ่มขึ้น  อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันข้อมูลเพื่อสนับสนุนการนํา เสาเข็มเจาะแบบแห้ง เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างประหยัดและปลอดภัยยังมีจํานวนน้อย  เพื่อเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลในการใช้งานเสาเข็มเจาะระบบแห้งให้มีมากขึ้น  บทความนี้จึงขออนุญาติ นำเสนอผลการศึกษาแนวโน้มของค่ากําลังรับน้ำหนักของเสาเข็มเจาะแห้ง ในเขตกรุงเทพฯ ที่รวบรวมได้จาก ผลทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มแบบสถิต (static pile load test)  พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่ากําลังการรับน้ำหนักบรรทุกใช้งานที่ได้กับที่ ประเมินด้วยค่าแรงฝืดตามข้อบัญญัติ ของกรุงเทพมหานคร   สรุปข้อมูลจากผลการทดสอบ   ค่ากําลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มของงานศึกษานี้ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำหนักบรรทุก-การทรุดตัว (load-settlement data) ของการทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มแบบสถิต (static pile load test) ตัวอย่างเสาเข็มเจาะแบบแห้งจํานวน 42 ต้น ส่วนใหญ่ก่อสร้างในเขตกลางพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น บางรัก ยานนาวา พญาไท สุขุมวิท คลองเตย พระราม3  ดินแดง  ปทุมวัน สาทร ห้วยขวาง

Read More

การเสนอ ราคาเสาเข็มเจาะ

การเสนอ ราคาเสาเข็มเจาะ การเสนอ ราคาเสาเข็มเจาะ นั้นถือว่าเป็นสินค้าประเภทที่นำเสนอราคาค่อนข้างจะยาก และอยู่ในหมวดก่อสร้าง ที่ได้รับความนิยมในการก่อสร้างมากมาย   ซึ่งจะแตกต่างไปจากสินค้าอุตสาหกรรม อุปโภค บริโภคประจำวัน ที่สามารถกำหนดราคาจากต้นทุนและกำไรได้ทันที ก่อนผลิต แต่เมื่อถามถึงราคาเสาเข็มเจาะ คำตอบจึงมักจะเป็นคำตอบเชิงคำถามไปซะอย่างงั้น เพราะการสอบถาม ราคาเสาเข็มเจาะ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆอีกหลายปัจจัยเข้ามาประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะบอกราคาอย่างไม่เป็นทางการได้  สืบเนื่องเสาเข็มเจาะ มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ราคามีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่สภาพหน้างานและความต้องการของผู้ว่าจ้าง  สิ่งที่ผู้รับจ้าง ต้องทราบก่อนเสนอ ราคาเสาเข็มเจาะ -การขนส่งเสาเข็มเจาะ ทางเข้าออกของ สภาพหน้างาน -สภาพผิวดินหน้างาน พร้อม ทำเสาเข็มเจาะหรือไม่ รถผสมคอนกรีตสำเร็จรูปจะเข้ามาที่หน่วยงานได้ไหม -ขนาดเหล็กของเสาเข็มเจาะที่ต้องการ เช่น เหล็กเส้น จำนวน ขนาด ตามแบบที่กำหนด -คอนกรีตเสาเข็มเจาะ จะใช้ ของบริษัทใด บางรายจะระบุ ซีแพค นครหลวง ราคาเสาเข็มเจาะก็จะต่างกันไป -ดินที่เสาเข็มเจาะขุดขึ้นมา ใครเป็นผู้รับผิดชอบ -สภาพแวดล้อมของพื้นที่ไกล้เคียง เช่น บางหมู่บ้าน ห้ามคนงาน เสาเข็มเจาะ พักหน้างาน แถมบางหน้างานยังจำกัดเวลาทำงานอีกด้วย เช่น ทำงาน

Read More